EFEKTER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Biłgoraju ul. Bagienna 28
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000754670
NIP 9182170533, REGON 381629100

Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku ze sprzedażą towarów i świadczeniem usług.

Kto jest administratorem Twoich danych ?

EFEKTER sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000754670, posługująca się numerem NIP 9182170533 oraz REGON 381629100 (dalej jako: „Spółka”).

Z kim możesz się kontaktować w kwestiach przetwarzania Twoich danych osobowych ?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: telefonicznie pod numerem:

mailowo pod adresem e-mail: bok@efekter.pl lub listownie pod adresem ul. Bagienna 28, 23-400 Biłgoraj.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe są przetwarzane w ściśle określonym zakresie niezbędnych do:
a) prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług,
b) kontaktu z Tobą pod podanym numerem telefonu czy adresem e- mail, aby np. potwierdzić termin wykonania usługi, realizację zamówienia towaru,
c) w celach marketingowych, w tym przesyłania Ci newslettera z najnowszymi ofertami i promocjami, jeśli wyraziłaś/eś na to zgodę w sposób elektroniczny. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę (wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych), klikając w link dezaktywacyjny (zawarty w każdym wysyłanym przez nas e-mailu) lub po prostu pisząc do nas wiadomość.
d) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w razie powstania konieczności wystąpienia na drogę sądową,
e) jako przedsiębiorca Spółka prowadzi także księgi rachunkowe oraz podlega obowiązkom podatkowym – wystawia np. rachunki za wykonane usługi, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania

1. Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2. Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej czy też bieżącej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. Dostawcom usług teleinformatycznym,
2. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym)
3. innym Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki na podstawie umowy o przetwarzanie.

 Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) Edrone Sp. z o.o., ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

b) Edrone Sp. z o.o., ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

11. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

a) kod śledzenia edrone - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Przez jaki czas przetwarzane są Twoje dane osobowe

Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania właściwych danych niemożliwym będzie poinformowanie Cię o wykonaniu usługi lub zrealizowaniu zamówienia. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Zapewnione masz prawo dostępu do swoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz równize prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: bok@efekter.pl lub listownie na adres EFEKTER sp. z o.o. ul. Bagienna 28, 23-400 Biłgoraj. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.